W celu dokonania czynności notarialnej, w tym sporządzenia projektu aktu notarialnego, konieczne jest dostarczenie do Kancelarii Notarialnej przed umówionym terminem dokumentów niezbędnych do przygotowania danej umowy. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub przesłać skany dokumentów za pośrednictwem poczty e-mail.

Na termin umowy należy przedłożyć wszystkie wymagane dokumenty w oryginałach.

Do każdej czynności wymagane są następujące dane stron:

 Osoba fizyczna
 (dane z dowodu osobistego lub paszportu)

 • imiona,
 • nazwiska,
 • imiona rodziców,
 • adres zameldowania / zamieszkania,
 • PESEL,
 • nr dowodu osobistego lub paszportu,
 • adres zameldowania i adres do doręczeń, jeśli jest inny od adresu zameldowania.

  Osoba prawna

 • pełna nazwa,
 • forma prawna,
 • siedziba,
 • NIP,
 • REGON,
 • aktualny odpis z KRS,
 • członkowie organów wymienionych podmiotów oraz ich pełnomocnicy podają dane jak osoby fizyczne,

W przypadku działania strony przez pełnomocnika należy przedłożyć oryginał pełnomocnictwa, tj. wypis aktu notarialnego.

W celu ustalenia wymaganych dokumentów do sporządzenia konkretnej czynności notarialnej, prosimy o kontakt z Kancelarią osobisty,  telefoniczny lub za pośrednictwem poczty e-mail.

Adres:

ul. Dąbrowskiego 8 lok. 5

42-202 Częstochowa

tel./faks: +48 (34) 324 24 30

tel. kom.: +48 602 333 646

e-mail: kancelaria@notariuszpilarz.pl