Sporządzamy wszelkie czynności notarialne, przewidziane w ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie.

Do katalogu sporządzanych w Kancelarii Notarialnej czynności należą w szczególności:

 •  umowy darowizny nieruchomości gruntowych, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali;
 •  umowy sprzedaży nieruchomości gruntowych, lokali oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali;
 •  umowy o dział spadku, zniesienia współwłasności nieruchomości oraz spółdzielczych własnościowych praw do lokali;
 •  umowy ustanowienia odrębnej własności lokali;
 •  umowy przedwstępne zbycia nieruchomości lub spółdzielczych własnościowych praw do lokali;
 •  oświadczenia o ustanowieniu hipotek;
 •  oświadczenia o poddaniu się egzekucji;
 •  akty ustanowienia służebności oraz użytkowania;
 •  umowy o dożywocie;
 •  pełnomocnictwa;
 •  testamenty;
 •  protokoły przyjęcia lub odrzucenia spadku;
 •  akty poświadczenia dziedziczenia;
 •  umowy majątkowe małżeńskie;
 •  umowy o podział majątku wspólnego małżonków;
 •  akty ustanowienia fundacji;
 •  umowy i protokoły spółek;
 •  poświadczenia własnoręczności podpisów na okazanych dokumentach oraz wzory podpisów;
 •  poświadczenia zgodności dokumentów z oryginałem;
 •  poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 •  przyjęcia na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych;
 •  sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów oraz daty okazania dokumentu;
 •  sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Adres:

ul. Dąbrowskiego 8 lok. 5

42-202 Częstochowa

tel./faks: +48 (34) 324 24 30

tel. kom.: +48 602 333 646

e-mail: kancelaria@notariuszpilarz.pl